חברי קופ"ח כללית, האם אתם מעוניינים בהבאת תרופות ליישוב ע"י שליח? (הצביעו עד כה 22)
מעוניין/ת
לא מעוניין/ת

האם אתם מעדיפים שחגיגת שבועות תעבור לערב החג או להשאירה בזמנה הרגיל, ביום החג? (הצביעו עד כה 42)
להעביר לערב החג
להשאיר ביום החג