האם אתם מעדיפים שחגיגת שבועות תעבור לערב החג או להשאירה בזמנה הרגיל, ביום החג? (הצביעו עד כה 42)
להעביר לערב החג
להשאיר ביום החג