ועדת סביבה

ועדת איכות סביבה (13/08/2020 10:38)

הועדה מטפלת בכל נושאי הסביבה, עידוד והנחלת תודעה סביבתית כולל הפרדת פסולת ואחריות ישירה למרכז המיחזור ופינות הגזם.

 

קישורים חשובים

 

תרומת תרופותhttp://www.haverim.org.il/

 

מח קיימות משגב

 

מספר הטלפון למוקד משגב - 04-9902333

פינוי מכשירי חשמל