ועדת גינון

(15/05/2016 05:00)
ציפור

תחומי פעילותה של הועדה כוללים אחריות על תחזוקת שטחי הגינון הקיימים ופיתוח

שטחי גינון חדשים. וועדת גינון מייעצת לוועד ההנהלה בתכנון נופי הקשור לפעילויות תשתית המתבצעות בישוב. הוועדה מפקחת על עבודת קבלן הגינון וכן על קבלנים נוספים במסגרת פרויקטים מיוחדים.

 

קישורים: